Ligurbike 08.40 AMATORI


Ligurbike 09.00 ESPERTI


Ligurbike 09.20 VELOCI


Ligurbike 09.40 PILOTI


Ligurbike 10.00 AMATORI


Ligurbike 10.20 ESPERTI


Ligurbike 10.40 VELOCI


Ligurbike 11.00 PILOTI


Ligurbike 12.00 AMATORI


Ligurbike 12.20 ESPERTI


Ligurbike 12.40 VELOCI


Ligurbike 13.00 PILOTI


Ligurbike 14.00 AMATORI


Ligurbike 14.20 ESPERTI


Ligurbike 14.40 VELOCI


Ligurbike 15.00 PILOTI


Ligurbike 15.20 AMATORI


Ligurbike 15.40 ESPERTI


Ligurbike 16.00 VELOCI


Ligurbike 16.20 PILOTI


Ligurbike 16.40 Pareggiamento AMATORI


Ligurbike 17.00 Pareggiamento ESPERTI


Ligurbike 17.20 pareggiamento VELOCI


Ligurbike 17.40 pareggiamento PILOTI


Ligurbike 08.40 AMATORI


Ligurbike 09.00 ESPERTI


Ligurbike 09.20 VELOCI


Ligurbike 09.40 PILOTI


Ligurbike 10.00 AMATORI


Ligurbike 10.20 ESPERTI


Ligurbike 10.40 VELOCI


Ligurbike 11.00 PILOTI


Ligurbike 12.00 AMATORI


Ligurbike 12.20 ESPERTI


Ligurbike 12.40 VELOCI


Ligurbike 13.00 PILOTI


Ligurbike 14.00 AMATORI


Ligurbike 14.20 ESPERTI


Ligurbike 14.40 VELOCI


Ligurbike 15.00 PILOTI


Ligurbike 15.20 AMATORI


Ligurbike 15.40 ESPERTI


Ligurbike 16.00 VELOCI


Ligurbike 16.20 PILOTI


Ligurbike 16.40 Pareggiamento AMATORI


Ligurbike 17.00 Pareggiamento ESPERTI


Ligurbike 17.20 pareggiamento VELOCI


Ligurbike 17.40 pareggiamento PILOTI